STC - VisionSolution!

Kính lúp phóng đại

Các định nghĩa:

1. Khoảng cách làm việc (working distance): là khoảng cách từ mắt tới vật thể cần nhìn (ví dụ răng của bệnh nhân).

2. Đường kính vùng nhìn thấy (field of view), độ phóng đại (magnification) càng lớn thì field of view càng nhỏ. Do đó, đa số những người bắt đầu sử dụng kính lúp nên dùng độ phóng đại 2.5 lần.

3. Góc nhìn (viewing angle hay declination angle) là góc giữa phương chúng ta nhìn xuống với đường nằm ngang (nhìn hình). Nhờ góc nhìn này, BS sẽ không phải cúi đầu quá nhiều trong khi làm việc. Giúp giảm tải stress lên vùng cổ.

4. Khoảng cách đồng tử (Interpupillary Distance - IPD). Điều chỉnh nút xoay trên kính lúp để điều chỉnh IDP phù hợp với từng cá nhân.

5. Vị trí đúng của kính lúp:

Hãng PeriOptix - Mỹ:

Kính lúp panoramic + gọng Adivista, phóng đại 2.5 lần

 

Kính lúp Panoramic + gọng 100% Titanium, phóng đại 2.5 lần

 

Kính lúp Panoramic + gọng AirX, phóng đại 2.5 lần

 

 Thông số kỹ thuật: